Blog

Zasady właściwej wentylacji przemysłowej

by in Aktualności 14 grudnia 2018

Ważnym elementem w projektowaniu zakładów przemysłowych jest stworzenie odpowiedniej wentylacji. Właściwa cyrkulacja powietrza między pomieszczeniami a przestrzenią zewnętrzną zapewnia odpowiednie warunki pracy i bezpieczeństwo. Wymiana zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże jest podstawowym zadaniem wentylacji przemysłowej. Zapobiega to chorobom układu wydechowego, alergiom, bólom głowy czy zmęczeniu pracowników.

Element niezbędny

Właściwa cyrkulacja powietrza jest niezbędna w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowy i innych, w których przebywają ludzie czy zwierzęta. Wentylacja przemysłowa zapewnia wymianę zużytego powietrza na bezpieczne do oddychania nawet w ogromnych zakładach. Obiekty przemysłowe wymagają zastosowania sprawdzonych i przemyślanych rozwiązań, które będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Zanieczyszczenia muszą być usuwane jak najbliżej miejsca emisji, w trakcie procesów technologicznych. Gwarantuje to najlepsze warunki pracy, obejmujące odpowiednią temperaturę powietrza i utrzymanie stężenia zanieczyszczeń na bezpiecznym poziomie.

Rodzaje

Na rynku wyróżnia się dwa podstawowe systemy wentylacyjne: naturalny i mechaniczny oraz system hybrydowy. W wentylacji naturalnej powietrze przemieszcza się dzięki procesom naturalnym. Sprawdza się w pomieszczeniach, w których nie są wytwarzane zagrażające życiu zanieczyszczenia czy wpływające na wzrost ryzyka pożarowo-wybuchowego. W mechanicznej ruch powietrza jest wymuszony przez specjalne urządzenia. Natomiast w systemie hybrydowym działa wentylacja grawitacyjna, wspomagana mechanicznie. W obiektach przemysłowych wentylację realizuje się na dwa sposoby. Pierwszy za pomocą kanałowych systemów wentylacji, który jest przeznaczony do obsługi całego pomieszczenia czy konkretnego stanowiska. Drugi poprzez urządzenia autonomiczne, przeważnie przewoźne jak aparaty filtracyjno-wentylacyjne czy niestacjonarne odciągi miejscowe. Czasami niezbędne jest zastosowanie systemu klimatyzacji ? wentylacji ze względu na wymagania techniczne czy zapewnienie komfortu pracownikom.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *