Blog

Systemy wentylacyjne

by in Aktualności 8 czerwca 2022

Powietrze w pomieszczeniach nieustannie ulega zanieczyszczeniu, dlatego konieczne jest zapewnienie systemu pozwalającego na ciągłą jego wymianę, czyli wentylacji 🌀.

Zadaniem jej jest usuwanie zużytych mas i zastępowanie ich nowymi, świeżymi. Wszystko musi przebiegać w określonych warunkach oraz spełniać wymagania ilościowe i jakościowe.

W starym budownictwie rolę wentylacji pełniły nieszczelności w oknach i w drzwiach. W nowoczesnych systemach funkcja ta przypada na elementy nawiewne i wywiewne, czyli nawiewniki, anemostaty i kratki wentylacyjne.

Choć elementy te są małe i proste w budowie, to pełnią bardzo ważną rolę w całym systemie wentylacji. Odpowiadają za doprowadzanie powietrza do pomieszczeń (nawiewniki) i jego usuwanie (wywiewniki). Istotne jest rozdzielenie tych funkcji dzięki czemu system będzie działał poprawnie.

Urządzenia nawiewne dobiera się do rodzaju wentylacji ☝

Należy również wziąć pod uwagę kubaturę pomieszczenia oraz zalecane objętości strumieni powietrza wentylacyjnego. Każdy system wentylacyjny powinien uwzględniać charakterystyczne cechy strumieni nawiewnych względem mas opuszczających pomieszczenie.

Nawiewniki i wywiewniki ścienne (np. kratki wentylacyjne), to najprostsze urządzenia, które najczęściej stosuje się w systemach grawitacyjnych. Wykazują najmniejszą skuteczność jeśli chodzi o sterowanie i regulację nawiewanego strumienia powietrza. 

Anemostat to element montowany na końcu każdego kanału w instalacji wentylacji mechanicznej. Składa się z kołnierza przytwierdzanego do płaszczyzny oraz wewnętrznej części o zmiennym kształcie i możliwości ustawienia jej wysokości. Najczęściej przybiera formę koła, kwadratu lub prostokąta, wyprodukowanego z tworzywa lub metalu.

Dzięki nim możliwe jest zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza w całym obiekcie, bez konieczności regularnego otwierania okien.

Dysze powietrza dalekiego zasięgu znajdują zastosowanie w wysokich pomieszczeniach o dużej kubaturze, w których należy dostarczyć powietrze na dużą odległość, w konkretne miejsce pomieszczenia. Przy dużym przepływie objętościowym powietrza występuje niski poziom ciśnienia akustycznego gwarantując duży zasięg nawiewu.

Charakteryzują się niskim poziomem hałasu i stosunkowo dużą wydajnością.

Systemy wentylacyjne są niezbędne aby zapewnić dopływ świeżego powietrza zewnętrznego do pomieszczenia, a także usunięcie powietrza zużytego. Od jakości powietrza wewnętrznego zależy dobre samopoczucie, a nawet zdrowie przebywających w nim osób.

Leave a Reply