Blog

System detekcji gazu

by in Aktualności 9 czerwca 2022

Bezpieczeństwo pracowników jest obecnie brane pod uwagę bardziej niż kiedykolwiek. Reagowanie na niebezpieczeństwo dopiero w chwili, gdy wydarzy się coś złego, jest nieodpowiedzialne.


Potrzeba szybkiej identyfikacji niebezpiecznych gazów w zakładzie pracy o wysokim ryzyku jest więc zatem koniecznością, umożliwiając przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia.


Stosowanie urządzeń wczesnego wykrywania i ostrzegania o powstałym zagrożeniu, wynikającym na skutek nagromadzenia się niedopuszczalnego stężenia gazów toksycznych lub wybuchowych, pozwala ostrzec o istniejącym zagrożeniu.


Elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych, powinny być instalowane w miejscach gdzie może dojść do uwolnienia takich substancji, aby możliwe było ich jak najszybsze wykrycie.


Przeglądy i konserwacja detektorów gazu są niezbędne do niezawodnego działania systemu detekcji, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, zaleca się jednak 4 razy w roku.


Celem serwisu jest zapewnianie bezpieczeństwa poprzez świadczenie usług związanych z obsługą eksploatacyjną systemów detekcji gazów i kalibracją detektorów gazu. Serwis zatem powinien obejmować:


sprawdzenie – podanie gazu o stężeniu kontrolnym, w celu sprawdzenia poprawności reakcji czujnika.
kalibrację – podanie gazu o stężeniu kalibracyjnym oraz czystego powietrza, w celu skorygowania charakterystyki przetwarzania.
przeglądy techniczne – ogólna ocena stanu technicznego czujnika, systemu detekcji gazu.
konserwacje – czynności mające na celu zachowanie lub przywrócenie stanu technicznego umożliwiającego dalszą eksploatację systemu.
naprawy – usuwanie usterek zarówno gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych.
odbiory zerowe – sprawdzenie czujników oraz poprawności działania całego systemu, sugestie co do terminu pierwszego przeglądu sondażowego.
montaż – kompleksowy montaż nowych systemów detekcji gazu.
porady techniczne – sugestie techniczne, doradztwo w zakresie decyzji o podjęciu naprawy lub migracji do nowej technologii.

Leave a Reply