Blog

Destratyfikatory

by in Aktualności 9 czerwca 2022

Jak w naturalny sposób porusza się powietrze❓

Z fizyki pamiętamy, że zawsze to ciepłe powietrze ucieka w kierunku zimnego, a nie odwrotnie. 

Ciepłe powietrze unosi się do góry, a zimne opada w kierunku podłogi.

Zjawisko to jest normalne w każdym pomieszczeniu. Problem pojawia się w pomieszczeniach wysokich, o dużej kubaturze, gdzie osiągnięcie komfortowej temperatury w strefie przebywania ludzi oznacza duże nakłady na energię do ogrzewania.

Aby utrzymać w dolnych partiach wymaganą temperaturę, trzeba długo i niepotrzebnie ogrzewać pomieszczenia, chociaż u góry pod dachem temperatura powietrza jest wysoka.

Im wyższe pomieszczenie, tym straty spowodowane ucieczką ciepła przez dach są większe.

Jak zatem zmniejszyć różnicę temperatur❓

Sprawdzonym sposobem na zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczenia jest zastosowanie destratyfikatorów. Urządzenia te kierują ciepłe powietrze z najwyższych partii z powrotem do strefy przebywania ludzi, ograniczając straty powstałe w wyniku uciekania ciepła przez dach.

Destratyfikator zapobiega warstwowaniu ciepłego powietrza, redukując w ten sposób zapotrzebowanie energii i poprawiając poczucie komfortu otoczenia.

Należy zwrócić uwagę, że destratyfikatory nie zastępują urządzeń grzewczych, mają jedynie wspomóc istniejący sposób ogrzewania, zwiększając jego wydajność niższym kosztem.

Destratyfikatory montuje się pod stropem pomieszczeń, których wysokość przekracza 5 metrów, czyli najczęściej trafiają do:

✅ hal przemysłowych

✅ magazynów i składów

✅ hal sportowych, basenów

✅ hurtowni

Urządzenia te to skuteczny sposób na oszczędności w ogrzewaniu, co przy halach, magazynach i innych wielkogabarytowych pomieszczeniach ma bardzo duże znaczenie ekonomiczne oraz wpływa na komfort pracy.

Leave a Reply