Blog

Filtrowentylacja przemysłowa

by in Aktualności 9 czerwca 2022

Osoby przebywające w halach produkcyjnych, są narażone na wiele szkodliwych związków istniejących w środowisku pracy.

Wysokie stężenie substancji szkodliwych i niewłaściwa wentylacja w obiektach przemysłowych prowadzą do:

⚠ zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

⚠ zagrożeń wynikających z właściwości alergizujących, toksycznych, kancerogennych, radioaktywnych, palnych i wybuchowych;

⚠ odczucia dyskomfortu i złego samopoczucia pracowników, obniżając tym samym ich wydajność;

⚠ szybszego zużycia, uszkodzenia oraz awarii maszyn i urządzeń;

⚠ wybuchów i pożarów w wyniku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji łatwopalnych lub wybuchowych .­

W halach oraz pomieszczeniach przemysłowych niezwykle ważną rolę spełnia filtrowentylacja przemysłowa, czyli prawidłowe odprowadzanie zanieczyszczeń. Istotne jest, by urządzenia wentylacyjne były nie tylko przystosowane do warunków panujących wewnątrz budynków, lecz aby działały także w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Rozwiązania techniczne oraz system działania dobieramy biorąc pod uwagę różnorodność stanowisk pracy.

Wyróżnić można m.in. następujące elementy systemu filtrowentylacji:

✔ Okapy wyciągowe – wyciągi miejscowe nad otwartymi urządzeniami;

✔ Oczyszczacze powietrza – urządzenia filtrujące służące do oczyszczania powietrza;

✔ Filtry wentylacyjne – zatrzymują zanieczyszczenia powietrza, nie pozwalając na rozprzestrzenianie się po instalacji wentylacyjnej;

✔ Stanowiskowe urządzenia filtrowentylacyjne i ramiona odciągowe;

Zainstalowanie systemu wentylacji przemysłowej pozwala na stworzenie bezpiecznych i przede wszystkim czystych stanowisk pracy, w których dobrze będą się czuć pracownicy, a maszyny i pomieszczenia pozostaną czyste, co pozwoli na zaoszczędzenie wysokich kosztów związanych z ich czyszczeniem. 

Leave a Reply