Blog

Klimatyzacja

by in Aktualności 6 października 2017

Proces, w którym powietrze w budynku poddaje się obróbce. Powietrze dostarczane do pomieszczeń jest poddawane zabiegom technicznych, które mają zapewnić jego określone parametry (temperaturę i wilgotność). Klimatyzacja umożliwia osiągnięcie komfortowych warunków w domach, biurach i innych pomieszczeniach bytowych. Klimatyzacja przemysłowa jest stosowana w zakładach produkcyjnych lub magazynach wielkopowierzchniowych, gdzie zapewnia wymagane warunki temperaturowe dla procesów przemysłowych. Klimatyzacji można także używać do ogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych (kiedy jeszcze nie działają instalacje grzewcze) oraz do osuszania powietrza. Naszą ofertę kierujemy głównie do zakładów produkcyjnych, hal magazynowych, biur, placówek handlowych i restauracji. Obsługujemy także inne dziedziny przemysłu, w których istnieje potrzeba chłodzenia w procesie technologicznym.

Znajdujemy się we Wrocławiu, ale działamy na terenie całej Polski.

Klimatyzacja komfortu:

Klimatyzacja komfortu oznacza automatyczną regulację warunków w pomieszczeniach w celu zapewnienia komfortu cieplnego ludziom w ciągu całego roku. Priorytetem jest tutaj człowiek oraz jego samopoczucie, zdrowie i wydajność w pracy. O klimatyzacji mówimy wówczas, gdy zamierzonym działaniem jest utrzymanie w pomieszczeniu stosownych parametrów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia oraz czystości powietrza.

Klimatyzacja przemysłowa:

Klimatyzacja przemysłowa zapewnienia w pomieszczeniach lub wydzielonej przestrzeni taką temperaturę, wilgotność i czystość, które pozwalają na prawidłowy przebieg procesów technologicznych. Zazwyczaj parametry środowiska pracy są określane indywidualnie dla danego procesu i leżą w ściśle określonych przedziałach. Niedotrzymanie wymaganych parametrów skutkuje uszkodzeniem materiałów, sprzętu lub uniemożliwia proces produkcyjny.

Leave a Reply