Systemy wentylacji przemysłowej i klimatyzacji

Pomiary:

Firma KLIMA-VENTA® świadczy usługi w zakresie doradztwa, analiz technicznych oraz pomiarów systemów instalacyjnych, między innymi klimatyzacji i wentylacji. Podstawą do oceny skuteczności zaprojektowanych i wykonanych instalacji w obiekcie są wyniki pomiarów poszczególnych parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach. Pomiary instalacji są wymagane na różnych etapach procesu budowlanego: projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, a prawidłowo opracowane wyniki stanowią istotny dokument techniczny, nie tylko dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID), ale także dla Inwestora. Podczas eksploatacji obiektu i przy pracach serwisowych pozwalają one na precyzyjną ocenę stanu technicznego instalacji oraz, w przypadku wystąpienia awarii, na szybką lokalizację i sprawne usunięcie usterki.

DYSPONUJEMY NOWOCZESNYM I W PEŁNI PROFESJONALNYM SPRZĘTEM POMIAROWYM:

Wszystkie mierniki posiadają niezbędne świadectwa wzorcowania lub certyfikaty kalibracyjne.

marki

Wykonujemy precyzyjne pomiary:

  • prędkości przepływu powietrza w przewodach oraz na elementach zakańczających (kratki, anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie);
  • wydajności i sprawności układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (także przemysłowych);
  • szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • jakości powietrza w pomieszczeniu (temperatura, wilgotność, CO₂, ciśnienie absolutne);
  • hałasu;
  • nieszczelności instalacji gazowych (propan, metan, wodór), zarówno podstawowych, jak i przemysłowych.
 

pomiary

 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą systemów wentylacji przemysłowej i serwisu chłodniczego.