Blog

Centrale wentylacyjne

by in Aktualności 9 czerwca 2022

Jakość powietrza w pomieszczeniach ma ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie przebywających w nim ludzi.

Odpowiednia ilość tlenu i optymalny poziom wilgotności mają szczególne znaczenie w obiektach przemysłowych, gdzie warunki często bywają trudne i nie do końca przyjazne dla ludzi.

Centrale wentylacyjne przeznaczone są do zapewnienia sprawnej wymiany powietrza w pomieszczeniach 🌬. Zadaniem central jest doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz oraz odprowadzenie powietrza zużytego z pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej ☀️

Wybierając centralę klimatyzacyjną, projektant czy in­westor często staje przed dylematem, jakie urządzenie zastosować❓
 
Podjęcie właściwej decyzji odno­śnie wyboru wiąże się z rozpatrzeniem takich in­formacji jak:

📍 koszt zakupu urządze­nia

📍 koszt instalacji

📍 oraz eksploatacji.

Czynniki te związane są z dostępnymi funkcjami realizowany­mi przez urządzenie klimatyzacyjne oraz zastosowanymi w nim kompo­nentami, takimi jak wymienniki cie­pła, silniki czy wentylatory.

Lepiej zastosować centralę klimatyzacyjną z odzyskiem energii czy bez niego❓

Takie pytanie czę­sto zadaje sobie projektant.

Centra­le bez odzysku są centralami tań­szymi w stosunku do central z od­zyskiem energii, łatwiejszymi w użytkowaniu oraz serwisowaniu. Nie bez znaczenia jest także aspekt ekologiczny, który przemawia za stosowaniem odzysku energii. 

W zależności od wymagań pomieszczenia urządzenie może wykonywać jedną lub cztery funkcje:

🟢 filtracja

🟢 osuszanie

🟢 ogrzewanie

🟢 chłodzenie.

Szeroki zakres możliwości proponowanych przez nowoczesne centrale wentylacyjne doprowadził do tego, że stają się nieodłącznym elementem całego systemu wentylacji, a ich obecność w nowoczesnym przemyśle i budownictwie stała się normą.

Doradztwo techniczne, kompletna dostawa i montaż systemów i urządzeń sanitarnych i HVAC to nasza specjalność.

Wykonujemy kompleksowe projekty instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacji mechanicznej i przemysłowej. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze Klienta i jego potrzeby, dlatego każdego dnia dokładamy starań, aby jakość świadczonych usług utrzymywała się u nas na najwyższym poziomie.

Leave a Reply