Blog

Certyfikacja BREEAM

by in Aktualności 9 czerwca 2022

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem, certyfikacja budynków, takich jak BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), zyskuje na znaczeniu. Od 1990 roku, system ten stanowi międzynarodowy standard oceny wpływu budynków na środowisko, promując praktyki budowlane, które są przyjazne dla planety i korzystne dla ich użytkowników. W Polsce i na świecie, magazyny i budynki biurowe z certyfikatem BREEAM uznawane są za symbol zobowiązania do ochrony środowiska oraz jakości i komfortu miejsca pracy.

Czym jest certyfikacja BREEAM?

Certyfikacja BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest uznawanym na całym świecie standardem oceny ekologicznej budynków. Została wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1990 roku przez Building Research Establishment (BRE) i od tamtej pory zdobyła międzynarodowe uznanie, będąc obecnie stosowaną w ponad 77 krajach.

BREEAM ocenia budynki pod wieloma kątami, takimi jak zużycie energii, wpływ na zdrowie i dobrostan użytkowników, innowacje, zarządzanie procesem budowlanym oraz wpływ na lokalne środowisko. Metoda ta nie tylko promuje zrównoważony rozwój i ekologiczne praktyki w budownictwie, ale także pomaga właścicielom i zarządcom budynków w identyfikacji i implementacji rozwiązań proekologicznych, które mogą przynieść oszczędności kosztów oraz poprawić komfort i zdrowie użytkowników.

Proces uzyskania certyfikatu BREEAM jest wieloetapowy i wymaga dokładnej analizy projektu budowlanego pod kątem spełnienia określonych kryteriów ekologicznych. Ocena ta jest przeprowadzana przez niezależnych assesorów BREEAM, którzy przyznają punkty za spełnienie poszczególnych wymagań. Na podstawie tych punktów projekt może zostać sklasyfikowany na jednym z poziomów certyfikacji: Pass, Good, Very Good, Excellent, lub Outstanding.

Kluczowe cechy zrównoważonych budynków BREEAM

Certyfikacja BREEAM wyróżnia budynki, które osiągają najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju i ekologicznej odpowiedzialności. Kluczowe cechy, które przyczyniają się do uzyskania certyfikatu, obejmują:

 1. Efektywne wykorzystanie zasobów: Budynki z certyfikatem BREEAM są zaprojektowane i zbudowane w sposób maksymalizujący efektywność energetyczną i minimalizujący zużycie wody. Używane są systemy, które pozwalają na zmniejszenie zapotrzebowania na energię i wodę, np. poprzez zastosowanie nowoczesnych instalacji grzewczych, wentylacyjnych oraz systemów odzyskiwania wody.

 2. Minimalizacja odpadów i recykling: Podczas budowy i eksploatacji obiektów duży nacisk kładziony jest na minimalizację odpadów oraz ich segregację i recykling. Przykładowo, budynki mogą być wyposażone w systemy kompostowania odpadów organicznych czy punkty zbiórki selektywnej.

 3. Zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska: Wybór materiałów budowlanych odbywa się z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko, zarówno w fazie produkcji, jak i eksploatacji. Priorytetem jest stosowanie materiałów odnawialnych, lokalnych, o niskim śladzie węglowym oraz łatwych do recyklingu po zakończeniu życia budynku.

 4. Zarządzanie budynkiem i minimalizacja zużycia zasobów: Zastosowanie zaawansowanych systemów zarządzania budynkiem (BMS) umożliwia monitorowanie i optymalizację zużycia energii, wody i innych zasobów, przyczyniając się do redukcji kosztów operacyjnych i wpływu na środowisko.

 5. Zapewnienie zdrowego i komfortowego środowiska dla użytkowników: Wysoka jakość powietrza wewnętrznego, odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne, a także kontrola akustyki są kluczowe dla zapewnienia komfortu i dobrego samopoczucia użytkowników.

 6. Odpowiedzialność względem otoczenia i lokalizacji: Certyfikowane budynki są projektowane z uwzględnieniem wpływu na lokalne środowisko i społeczność, promując zielone przestrzenie, bioróżnorodność oraz łatwy dostęp do transportu publicznego.

 7. Elastyczność i możliwość readaptacji: Budynki BREEAM są projektowane w sposób umożliwiający łatwą adaptację do zmieniających się potrzeb użytkowników, co przyczynia się do długowieczności i redukcji potrzeby budowy nowych obiektów.

 8. Unikanie toksycznych i szkodliwych emisji: W projektowaniu i eksploatacji budynków szczególną uwagę zwraca się na unikanie materiałów i technologii, które mogą emitować szkodliwe substancje.

Te cechy stanowią podstawę dla tworzenia bardziej zrównoważonych, zdrowszych i bardziej efektywnych energetycznie budynków, które korzystnie wpływają na środowisko naturalne i społeczności, w których się znajdują.

Korzyści z posiadania certyfikatu BREEAM

Posiadanie certyfikatu BREEAM przynosi szereg korzyści dla różnych stron zaangażowanych w proces budowlany, od deweloperów i inwestorów po najemców i użytkowników końcowych budynków. Oto niektóre z kluczowych korzyści:

 1. Dla deweloperów i właścicieli budynków:

  • Zwiększenie wartości nieruchomości: Budynki z certyfikatem BREEAM są często bardziej atrakcyjne dla nabywców i najemców, co może prowadzić do wyższych cen sprzedaży i stawek czynszowych.
  • Różnicowanie rynkowe: Certyfikat stanowi dowód zobowiązania do zrównoważonego rozwoju i innowacyjności, co może wyróżnić budynek na konkurencyjnym rynku.
  • Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego: Budynki zgodne ze standardami BREEAM są bardziej odporne na przyszłe zmiany w regulacjach prawnych dotyczących efektywności energetycznej i środowiskowej.
 2. Dla najemców i użytkowników:

  • Obniżenie kosztów eksploatacji: Efektywność energetyczna i wodna przekłada się na niższe rachunki za media.
  • Lepsza jakość środowiska pracy: Aspekty takie jak jakość powietrza wewnętrznego, naturalne oświetlenie i komfort termiczny mogą przyczynić się do lepszego samopoczucia i produktywności pracowników.
  • Wzmocnienie wizerunku korporacyjnego: Zajmowanie budynku z certyfikatem BREEAM może pomóc firmom w komunikowaniu ich zaangażowania w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną.
 3. Dla społeczeństwa i środowiska:

  • Redukcja negatywnego wpływu na środowisko: Budynki z certyfikatem BREEAM minimalizują zużycie zasobów i emisję szkodliwych substancji, przyczyniając się do ochrony środowiska.
  • Promowanie zrównoważonego rozwoju: Ustanawiają standardy dla przyszłych projektów budowlanych, inspirując do stosowania ekologicznych rozwiązań i technologii.

Certyfikacja BREEAM jest więc nie tylko świadectwem zgodności z najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego budownictwa, ale także narzędziem, które przynosi realne korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym różni się BREEAM od innych certyfikatów ekologicznych? BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest jednym z najstarszych i najbardziej uznanych na świecie systemów oceny ekologicznej budynków. Odróżnia się od innych systemów, takich jak LEED czy DGNB, szczegółowością kryteriów oceny, które obejmują zarządzanie budynkiem, zdrowie i dobrostan, energię, transport, wodę, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologię oraz zanieczyszczenia.

 2. Jakie są poziomy certyfikacji BREEAM? BREEAM ocenia budynki i przyznaje certyfikaty na różnych poziomach: Pass, Good, Very Good, Excellent i Outstanding. Poziomy te odzwierciedlają stopień spełnienia przez budynek kryteriów zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko.

 3. Jak długo trwa proces certyfikacji BREEAM? Czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu BREEAM może się różnić w zależności od skomplikowania projektu, szybkości wprowadzania wymaganych zmian oraz dostępności i terminowości przeprowadzania ocen przez asesorów. Proces ten może trwać od kilku miesięcy do ponad roku.

 4. Czy istnieją jakieś opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu BREEAM? Tak, proces certyfikacji BREEAM wiąże się z różnymi opłatami, w tym opłatą rejestracyjną, opłatami za ocenę i weryfikację przez asesora oraz opłatą certyfikacyjną. Koszty te mogą się różnić w zależności od lokalizacji, rozmiaru i typu projektu.

 5. Czy certyfikat BREEAM jest uznawany międzynarodowo? Tak, BREEAM jest uznawany i stosowany w ponad 77 krajach na całym świecie, co czyni go jednym z najbardziej międzynarodowych systemów certyfikacji ekologicznej dla budynków.

 6. Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie certyfikatu BREEAM dla budynku? Budynki z certyfikatem BREEAM są bardziej energooszczędne, oferują lepszą jakość środowiska pracy i życia, są bardziej atrakcyjne dla najemców i inwestorów, a także mogą przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenia wartości nieruchomości.

Zakończenie

Podsumowując, certyfikacja BREEAM stanowi kluczowy element w promowaniu zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym, oferując kompleksową metodę oceny ekologicznej budynków. Poprzez szczegółową analizę różnych aspektów projektowania, budowy i użytkowania obiektów, BREEAM pomaga w identyfikacji i implementacji praktyk zmniejszających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Korzyści płynące z posiadania certyfikatu są wielowymiarowe, obejmując nie tylko aspekty ekonomiczne, takie jak zwiększenie wartości nieruchomości, ale również poprawę komfortu i zdrowia użytkowników oraz promowanie odpowiedzialności ekologicznej wśród firm i instytucji.

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i koniecznością ochrony naszej planety, systemy takie jak BREEAM odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości zrównoważonego budownictwa. Przez ustanawianie wysokich standardów ekologicznych, certyfikacja ta nie tylko wspiera ochronę środowiska, ale również stymuluje innowacje i rozwój nowych technologii w branży budowlanej.

Mając na uwadze te korzyści, certyfikacja BREEAM jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby ekologiczne, ale również strategiczną inwestycją w przyszłość, która zapewnia trwałą wartość i pozytywny wpływ na społeczeństwo oraz środowisko. Jako symbol zobowiązania do zrównoważonego rozwoju, certyfikat BREEAM jest wyrazem dążenia do budowania lepszego, zdrowszego i bardziej ekologicznego jutra.

Leave a Reply