Blog

Certyfikacja BREEAM

by in Aktualności 9 czerwca 2022

Magazyny z certyfikatem BREEAM – przyjazne środowisku, komfortowym miejscem pracy.

Od niemal trzech dekad na świecie coraz głośniej podnosi się kwestię certyfikacji w zakresie oceny wpływu środowiskowego obiektów budowlanych i infrastrukturalnych.

Certyfikaty ekologiczne znacząco wpływają na podwyższenie wartości obiektu, co ma znaczenie w obrocie nieruchomościami.

Co to jest certyfikacja BREEAM?

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to obowiązujący od 1990 roku system certyfikacji wielokryterialnej budynków pod względem ich oddziaływania na środowisko. System mający początki w Wielkiej Brytanii dziś jest używany w 77 krajach. Jest jednocześnie najczęściej stosowanym certyfikatem i systemem oceny budynków pod kątem środowiskowym w Polsce.

Uzyskanie certyfikatu nie stanowi znaczącego udziału w całkowitych kosztach budowy nowego budynku. Jednakże, aby mieć pewność, że certyfikat będzie spełniał swoją rolę należałoby certyfikować budynki na poziomie certyfikacji minimum „Very Good” (BREEAM).

Do najważniejszych cech zrównoważonego budynku należą:

  • Efektywne wykorzystanie zasobów, zwłaszcza nieodnawialnej energii i wody
  • Minimalizacja ilości produkowanych odpadów i recykling
  • Wykorzystanie do budowy materiałów przyjaznych dla środowiska
  • Zastosowanie systemów zarządzania budynkiem monitorujących i sterujących urządzeniami i instalacjami w celu minimalizacji zużycia energii i innych zasobów
  • Zapewnienie zdrowego i komfortowego środowiska dla użytkowników budynku
  • Odpowiedzialność względem otoczenia i lokalizacji budynku
  • Elastyczność i możliwość readaptacji budynku oraz instalacji i urządzeń w budynku jako sposobu na ochronę zasobów i oszczędność
  • Unikanie toksycznych i innych szkodliwych emisji

Aby ubiegać się o certyfikat BREEAM należy spełnić określone minimum tak zwanych punktów krytycznych w każdej z dziesięciu kategorii oceny, obejmujących Zarządzanie, Zdrowie i dobre samopoczucie, Energetykę, Transport, Wodę, Materiały, Odpady, Wykorzystanie terenu i ekologię oraz Zanieczyszczenia i Innowacje.

Jakie korzyści z przyznania certyfikatu BREEAM mają Deweloperzy, Najemcy i użytkownicy ocenionego budynku?

Dla Deweloperów głównymi korzyściami z certyfikacji budynków są jest przede wszystkim większa wartości budynków w przypadku ich sprzedaży oraz większa konkurencyjność budynków dla najemców.

Dla Najemców z kolei głównymi korzyściami z lokowania się w certyfikowanym budynku są oszczędności w kosztach utrzymania budynków, mniejsze opłaty eksploatacyjne, większa konkurencyjność w swojej branży zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym, co ma coraz większy wpływ na decyzje Klientów o wyborze swoich dostawców.

Pracując w takim miejscu mamy pewność, że spełnia ono obowiązujące standardy. Jest użytkowany w sposób energooszczędny, stworzony z materiałów przyjaznych środowisku, a my będziemy czuć się w nim dobrze dzięki odpowiedniej jakości powietrza i właściwej ilości światła dziennego. Wbrew pozorom, tego typu szczegóły, na które nie zwracamy uwagi w codziennym życiu, mogą wpłynąć na nasze dobre samopoczucie i efektywność w pracy.

Certyfikat ekologiczny może stanowić wartość dodaną dla międzynarodowych korporacji, które w swojej strategii zakładają proekologiczne podejścia do funkcjonowania w środowisku biznesowym. Certyfikaty nie stanowią jednak o przewadze konkurencyjnej dewelopera. Nadal najważniejsze są stawki czynszów, lokalizacja i standard techniczny potrzebny w danej branży. Certyfikacja magazynu jest często wymogiem stawianym przez fundusze inwestycyjne, które oczekują oceny na określonym poziomie. To dowód na to, że rośnie świadomość użytkowników rynku i ekologiczne standardy stają się wymagane.

Leave a Reply