System wentylacji przemysłowej i klimatyzacji – Wrocław

System wentylacji przemysłowej i klimatyzacji

Pomiary:

Firma KLIMA-VENTA świadczy usługi w zakresie doradztwa, analiz technicznych oraz pomiarów systemów instalacyjnych, między innymi klimatyzacji i wentylacji. Podstawą do oceny skuteczności zaprojektowanych i wykonanych instalacji w obiekcie są wyniki pomiarów poszczególnych parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach. Pomiary instalacji są wymagane na różnych etapach procesu budowlanego: projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, a prawidłowo opracowane wyniki stanowią istotny dokument techniczny, nie tylko dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID), ale także dla Inwestora. Podczas eksploatacji obiektu i przy pracach serwisowych pozwalają one na precyzyjną ocenę stanu technicznego instalacji oraz, w przypadku wystąpienia awarii, na szybką lokalizację i sprawne usunięcie usterki.

DYSPONUJEMY NOWOCZESNYM I W PEŁNI PROFESJONALNYM SPRZĘTEM POMIAROWYM:

Wszystkie mierniki posiadają niezbędne świadectwa wzorcowania lub certyfikaty kalibracyjne.