Blog

Osuszacz powietrza

by in Aktualności 8 czerwca 2022

Osuszacz jest urządzeniem, dzięki któremu można usunąć nadmiar wilgoci z pomieszczenia. Ze względu na sposób działania osuszacze można podzielić na osuszacze kondensacyjne i osuszacze adsorpcyjne, jednak najczęściej spotkać można osuszacze kondensacyjne.

Zasada działania osuszacza kondensacyjnego

Urządzenie to można podzielić na dwie strony. Stronę czynnika chłodniczego oraz stronę powietrza osuszanego.

Po stronie czynnika chłodniczego najważniejszymi urządzeniami są: wymienniki ciepła (parownik i skraplacz), sprężarka oraz element dławiący, którym najczęściej jest zawór rozprężny. Zadaniem sprężarki jest wymuszenie przepływu po stronie czynnika chłodniczego oraz sprężenie czynnika w postaci gazowej do optymalnej wartości. Czynnik kolejno trafia do pierwszego wymiennika ciepła (skraplacza), który oddając swoje ciepło do przepływającego powietrza przechodzi w postać cieczy. Następnie ciśnienie czynnika jest zmniejszane za pomocą elementu dławiącego i trafia do drugiego wymiennika ciepła w tym układzie, którym jest parownik. W nim następuje zmiana fazowa czynnika chłodniczego z postaci cieczy do postaci gazowej dzięki przepływającemu powietrzu, a w kolejnym etapie czynnik trafia znów do sprężarki.

Po stronie powietrza można wyróżnić cztery główne urządzenia. Pierwszym z nich jest filtr powietrza umieszczony na wlocie powietrza do osuszacza, a drugim wentylator, który wymusza jego przepływ. Dwa pozostałe urządzenia to parownik i skraplacz, które występują również po stronie czynnika chłodniczego. Po zassaniu i przepływie powietrza przez filtr trafia ono na parownik, gdzie zostaje osuszone, dzięki temu, że jego temperatura spada poniżej temperatury punktu rosy. Wówczas para wodna ulega skropleniu i pozostaje na ściankach parownika, a następnie powstały kondensat zostaje odprowadzony do zbiornika skroplin. Kolejno temperatura powietrza wzrasta przy wilgotności bezwzględnej na tym samym poziomie poprzez kontakt z drugim wymiennikiem – skraplaczem. W ostatniej fazie cyklu osuszone powietrze zostaje nawiewane do pomieszczenia.

Zastosowanie

Odpowiednia wilgotność powietrza jest ważna zarówno do zapewnienia komfortu cieplnego dla człowieka, ale też przemysłu.

Komfort cieplny – w zależność od temperatury pomieszczenia w którym przebywają ludzie zmienia się wartość odpowiedniej dla człowieka wilgotności względnej powietrza. W okresach zimowych, gdy temperatura pomieszczenia przeznaczonego na pobyt człowieka powinna wynosić około 20 wilgotność względna powinna wynosić około 35 – 40%. Latem, gdy temperatura pomieszczenia ma wyższe wartości wartość wilgotności względnej powinna wynosić nawet do 65%. Utrzymanie odpowiedniej wilgotności wpływa korzystnie na samopoczucie i zdrowie ludzi.

Przemysł – wilgotność powietrza jest ważna w wielu gałęziach przemysłu. Osuszanie powietrza stosuje się głównie w przemysłach: budowlanym, elektronicznym, farmaceutycznym, drzewnym, chemicznym, włókienniczym czy spożywczym.

Za przykład może posłużyć przemysł spożywczy, w którym występują suszone owoce w stanie sypkim. Produkty sproszkowane mają wysokie zdolności higroskopijne więc wysoka wilgotność powietrza spowodować może zbrylenie się przetworzonych owoców.

W dużych zakładach przemysłowych powietrze do pomieszczeń przygotowywane jest w centralach klimatyzacyjnych. Wówczas wilgotność powietrza jest regulowana poprzez przygotowanie powietrza o odpowiednich parametrach dla danego przemysłu. Powietrze osuszane jest poprzez kontakt z materiałem higroskopijnym lub poprzez kondensacje na chłodnicy, która zasilana może być wodą lodową.

Leave a Reply