Czyszczenie wentylacji we Wrocławiu

czyszczenie

KLIMA-VENTA® w trosce o zdrowie i dobrostan swoich Klientów, świadczy usługi czyszczenia instalacji, urządzeń i systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i sprężarek. Czysta, sprawna i pozbawiona wszelkich szkodliwych czynników wentylacja stanowi bardzo istotny aspekt w życiu każdego człowieka. Aby zapewnić Klientom komfort użytkowania naszych instalacji, kanałów i przewodów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, dbamy o ich systematyczne i odpowiednie czyszczenie. Zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie naszych Klientów i ich gości,  jest jednym z naszych priorytetów. Zanieczyszczenia znajdujące się w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych mogą mieć niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie i samopoczucie. Dodatkowo mogą również oddziaływać na pracę urządzeń, przyczyniając się m.in. do powstawiania częstych awarii czy większego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dla serwisantów z KLIMA-VENTA niezwykle ważna jest dbałość o regularne serwisowanie instalacji klimatyzacji, dokonywanie profesjonalnych przeglądów, a przede wszystkim jej oczyszczanie i dezynfekcja.