Przebudowa pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej

Orsay Hotel

Kategoria: Hotele, restauracje

Informacje
Realizacja: 2010-2012, Bielany Wrocławskie
Opis robót:wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Zakres robót: wentylacja mechaniczna pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, klimatyzacja sal konferencyjnych