Modernizacja pomieszczeń dla hostelu

grampasHostel_1140x700
gramPlytkazTeomy002_1140x700
gramPlytkazTeomy003_1140x700
gramPlytkazTeomy004_1140x700
gramPlytkazTeomy010_1140x700

Kategoria: Hotele, restauracje

Informacje
Realizacja:2012, Wrocław
Opis robót:wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
Zakres robót:wentylacja mechaniczna pomieszczeń hostelu, klimatyzacja pomieszczeń oparta na systemie ALTHERMA