Blog

Izolacje akustyczne w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

by in Aktualności 8 czerwca 2022

Obok jakości powietrza, jego czystości, temperatury i wilgotności oraz oświetlenia – hałas to jeden z istotnych elementów komfortu użytkowania budynków 🔊

W obiektach nowoczesnych, głównie z uwagi na wymagania energetyczne i dotyczące jakości powietrza, niezbędne jest stosowanie wentylacji mechanicznej. Ta z kolei może wpływać nie tylko na poczucie komfortu termicznego, ale i akustycznego 🎶. 

Dlatego tak ważne jest stosowanie izolacji akustycznych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Ruch powietrza, praca wentylatora czy efekty akustyczne powstające w przewodach wywołują hałas oraz drgania zmniejszające komfort użytkowników. Dlatego też do izolacji akustycznej wewnątrz kanałów stosuje się produkty skutecznie tłumiące energię akustyczną. 

📍 Na poziomie instalacji w walce z hałasem sprzymierzeńcem będą tłumiki, kratki i nawiewniki o odpowiedniej izolacyjności akustycznej czy tłumiące hałas czerpnie i wyrzutnie.

Tłumiki planuje się w pobliżu źródeł hałasu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, stosuje się również tłumiki wtórne instalowane bezpośrednio przed nawiewnikiem lub wywiewnikiem.

📍 W przypadku wentylatorów dachowych montuje się podstawy tłumiące, będące jednocześnie cokołami do mocowania urządzeń.

Bywa jednak, że wykorzystanie tłumików akustycznych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe ze względu na specyfikę systemu czy układ konstrukcji wewnątrz budynku.

📍 Kluczowe znaczenie wówczas ma zastosowanie izolacji akustycznej poprzez obudowanie lub wyłożenie odcinków kanałów prostych materiałem dźwiękochłonnym.

Izolacja używana na zewnętrznej powierzchni kanałów pomaga ograniczyć dźwięki przenoszone przez kanał z jednego pomieszczenia do drugiego.

Z punktu widzenia tłumienia hałasu o wiele korzystniej jest jednak wykorzystać produkty, które cechują się dużą skutecznością w tłumieniu energii akustycznej, wewnątrz kanałów wentylacyjnych.

👉 Wełna mineralna to najczęściej stosowana izolacja akustyczna, a o jej zastosowaniu decyduje także izolacyjność termiczna i niepalność.  Dobre właściwości dźwiękochłonne wełny są wykorzystywane również do izolowania akustycznego wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych oraz do budowy tłumików. 

Tak samo jak w przypadku montażu izolacji termicznych i zapobiegających kondensacji wilgoci, również w przypadku izolacji akustycznych duże znaczenie ma jakość ich wykonawstwa 🛠🔧. Zalecane jest stosowanie rozwiązań systemowych i unikanie luk oraz przerw, gdyż w miejscach takich będą powstawać mostki akustyczne.

👍 Prawidłowo zainstalowana izolacja kanałów wentylacyjnych zapewnia szczelność, odpowiednią wydajność oraz trwałość systemu rozprowadzającego powietrze w budynku. A jej podstawową funkcją jest m.in. ochrona przed hałasem. 

Leave a Reply