Blog

Czy stosowanie izolacji w systemach HVAC jest konieczne?

by in Aktualności 9 czerwca 2022

Izolacja przewodów jest niezwykle ważnym elementem każdej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Warunkuje trwałość i bezpieczeństwo jej funkcjonowania, wpływa na energooszczędność instalacji oraz komfort i bezpieczeństwo osób z niej korzystających.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji jest obecnie standardowym wyposażeniem obiektów przemysłowych oraz większości obiektów użyteczności publicznej.

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacyjna musi być wyposażona w odpowiednią izolację cieplną, która spełnia rożne funkcje.

📍 Najważniejszą rolą izolacji kanałów wentylacyjnych jest zabezpieczenie instalacji przed utratą ciepła. Chodzi o zmniejszenie strat energii, co za tym idzie kosztów związanych z eksploatacją systemu.

📍 Druga ważna funkcja to zabezpieczenie przed kondensacją, czyli skraplaniem się pary wodnej. Różnica temperatur między wnętrzem przewodu a otoczeniem może bowiem być przyczyną powstawania zawilgoceń. W takich warunkach kanały wentylacyjne zaczynają korodować, powstaje też niebezpieczeństwo rozwijania się mikroorganizmów i grzybów.

Każda izolacja termiczna musi być zarazem przeciwogniowa, przeciwkondensacyjna i musi (w jakimś stopniu) wygłuszać hałas wygenerowany przez powietrze, którego ruch w kanałach – w połączeniu z drganiami wentylatora – tworzy nieprzyjemne efekty akustyczne.

Jaką izolację kanałów wentylacyjnych wybrać❓

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przewodność cieplną, klasę odporności ogniowej, a także szczelność i parametry akustyczne.

Jednym z głównych czynników decydujących o właściwościach izolacji jest rodzaj materiału, z którego została wykonana. Dobór materiału powinien uwzględniać odporność na temperaturę, odporność na działanie wody i wpływ otoczenia, odpowiednio do warunków eksploatacji danej instalacji.

Do izolacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosuje się najczęściej: wełnę mineralną, kauczuk syntetyczny oraz polietylen.

Do najczęściej stosowanych materiałów izolacyjnych należą wełny mineralne – kamienna i szklana.

Oba materiały mają wysoką chłonność akustyczną. Wełna kamienna cechuje się większą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na ogień. Zaletą wełny szklanej jest większa sprężystość i mniejsza masa. Wadą obu materiałów jest wysoka higroskopijność – by skutecznie przeciwdziałały skraplaniu się pary wodnej, muszą zostać uszczelnione, np. folią aluminiową.

Materiałem, który dobrze zabezpiecza przed przedostawaniem się pary wodnej oraz w zasadzie nie zmienia swoich właściwości pod wpływem działania jest wspomniany kauczuk syntetyczny. Największą zaletą tego tworzywa jest wysoka elastyczność i plastyczność, dzięki którym jest łatwe w montażu. Jego dodatkowy atut to duża wytrzymałość na częste i znaczne wahania temperatur.

Ważny jest nie tylko wybór odpowiedniej izolacji, ale przede wszystkim jej prawidłowe wykonanie. Montaż to czynnik, który decyduje o prawidłowym i trwałym działaniu izolacji. Powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i materiałów.

Leave a Reply