Blog

Co to są instalacje HVAC?

by in Aktualności 28 września 2018

HVAC – co to znaczy? W jaki sposób ten skrót może być przydatny w Twojej firmie?

Odpowiednie warunki pracy są jednym z najważniejszych czynników wpływających na wydajność oraz zadowolenie pracowników i powinien o tym pamiętać każdy pracodawca. Odpowiednia temperatura i czystość powietrza są bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku nieco cięższego przemysłu i np. pracy w dużych halach produkcyjnych. Właśnie w tych obszarach przyda się znajomość skrótu takiego jak HVAC.

Czym jest HVAC?

Co to jest HVAC? HVAC to branża inżynierii sanitarnej. Skrót powstał z zestawienia pierwszych liter angielskich słów oznaczających ogrzewanie, wentylację i klimatyzację (heating, ventilation, air conditioning). Jest to angielskojęzyczny odpowiednik naszego polskiego skrótu COWiG, oznaczającego ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo.

Głównym zadaniem systemów HVAC jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury w obiekcie (chodzi tutaj zarówno o ogrzewanie jak i obniżanie temperatury powietrza), a także oczyszczanie powietrza poprzez jego oczyszczanie i eliminację pyłów – system doprowadza czyste i usuwa zanieczyszczone powietrze, wpływając przy tym na poziom temperatury.

Czy systemy HVAC są energooszczędne?

Duży nacisk w systemach HVAC kładziony jest na integrację poszczególnych urządzeń, która ma wpływ na finalną wydajność oraz koszty budowy i funkcjonowania całej instalacji. Dlatego też na cały system HVAC składają się zintegrowane urządzenia z wielu różnych dziedzin funkcjonowania obiektu – do ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji.

Ich poprawne funkcjonowanie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zapewnienie najlepszych warunków pracy w danym budynku oraz obniżenie kosztów funkcjonowania całego obiektu. Samodzielne instalacje należą do najbardziej energochłonnych elementów każdego obiektu, dlatego też ich integracja jest korzystna i wpływa na oszczędzanie energii w obiekcie.

system HVAC

Czy HVAC to tylko klimatyzacja i wentylacja?

Instalacje sanitarne w budynku można podzielić na kilka rodzajów. Przede wszystkim są to instalacje wodno-kanalizacyjne, odpowiedzialne za dostarczanie do budynku świeżej wody i usuwanie z niego ścieków. To także instalacje przeciwpożarowe, które w najlepszym przypadku nigdy nie będą uruchomione, lecz zawsze muszą pozostawać sprawne. Do instalacji sanitarnych zaliczamy również doprowadzenie gazu, chociaż w wielu nowoczesnych budynkach już się z niego rezygnuje. W budynkach przemysłowych do instalacji sanitarnych można zaliczyć systemy sprężonego powietrza czy systemy olejowe.  Jednym z podtypów instalacji sanitarnych są właśnie systemy HVAC.

Wszystkie elementy instalacji wzajemnie na siebie wpływają, dlatego prawidłowe zaprojektowanie systemu jest niezwykle ważne.

Czy HVAC obejmuje jednak tylko systemy klimatyzacji i wentylacji?

Nie, czasami instalacje są o wiele  bardziej skomplikowane. Skrót rozbudowany czasami jest o literę I, oznaczającą izolację budynku. W dobie energooszczędności i technologii odzyskiwania ciepła odpowiednia izolacja jest równie ważna jak sam system wentylacyjny. W niektórych instalacjach do skrótu dodaję się literę R, oznaczającą zaawansowane układny chłodnicze (obiekty przemysłowe). Każda instalacja jest specyficzna, skrót HVAC najogólniej oddaje to, jakiej części instalacji sanitarnej jest mowa.

Jak dbać o system HVAC? Serwisowanie systemów HVAC.

Jak każde urządzenie, system HVAC potrzebuje odpowiedniej opieki, polegającej na stałych przeglądach i regularnej wymianie zużywających się części. Tylko takie serwisowanie zapewni całej instalacji długotrwałe i bezproblemowe funkcjonowanie.

Jest o o tyle istotne, że zakup nowego i wydajnego system HVAC może stanowić poważny wydatek dla budżetu każdej firmy, a brak jego odpowiedniej konserwacji może obniżyć efektywność funkcjonowania całej instalacji, zwiększyć koszty energii elektrycznej, czy też doprowadzić do awarii całego systemu.

Funkcjonujący w budynku system HVAC musi być odpowiednio przygotowany i dostosowany do np. sezonowych zmian klimatycznych. Przeglądy serwisowe identyfikują elementy bardziej narażone na działanie niekorzystnych czynników, które wymagają częstej kontroli lub serwisowania. Pozwala to nie tylko zapobiec ewentualnym usterkom i przestojom, ale także wydłużyć znacznie cykl życiowy urządzeń.  

Dobrze przygotowany plan serwisowy przynosi wymierne korzyści. Poczynając od znacznego zmniejszenia liczby lub całkowitego wyeliminowania awarii i przestojów, utrzymania maksymalnej wydajności urządzeń, zapewnienia ich długiej żywotności, po znaczne oszczędności w wydatkach, wynikających ze zużycia energii.

Przy obecnym wzroście wymagań użytkowników oraz cen energii, to dobra opcja dla każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Leave a Reply