Wentylacja

proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna, ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

wentylacja

Wentylacja bytowa:

Podstawowym zadaniem wszelkich instalacji wentylacyjnych bytowych jest stworzenie i stałe utrzymywanie stanu powietrza takiego, by zapewnić określone wymogi higieniczne dla przebywających w nich ludzi. Najważniejszym celem tego typu instalacji jest zapewnienie człowiekowi komfortu oraz dobrego samopoczucia. Dotyczy to także jego zdrowia i stworzenia możliwości do wydajnej pracy. Jakość powietrza w zamkniętym pomieszczeniu ciągle ulega zmianie w wyniku przebywania w nim ludzi oraz działania różnego typu sprzętu. Wentylacja w takim przypadku dostarcza do pomieszczeń zamkniętych świeże i czyste powietrze o określonych parametrach.

Wentylacja przemysłowa:

Instalacje wentylacji przemysłowej mają bardzo duże znaczenie podczas procesów produkcyjnych. Wówczas mogą powstawać różnorodne zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływające na stan powietrza w pomieszczeniach i halach przemysłowych. Bardzo często tego typu zanieczyszczenia mogą być niebezpieczne zarówno dla pracujących tam ludzi, jak i mogą szkodliwie wpływać na procesy technologiczne. Dotyczy to także eksploatacji niektórych maszyn przemysłowych, ponieważ  brak wentylacji lub nieodpowiednio dobrane parametry mogą przyspieszać  ich zużycie. Ilość i charakter zanieczyszczeń w powietrzu, tworzących się podczas procesów technologicznych, można stosunkowo łatwo ustalić. Większym problemem natomiast jest ustalenie ilości i sposobu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W tym wypadku zawsze wymaga to dokładnego zapoznania się z przebiegiem procesu technologicznego i właściwymi pomiarami instalacji. Nasza firma zajmuje się projektowaniem i montażem systemów wentylacji przemysłowej.