Zgłoś awarię

Formularz zgłoszenia serwisu

Dane zgłaszającego

Dane urządzenia

Lokalizacja urządzenia

Przed wysłaniem zgłoszenia użytkownik

Opis usterki

Wysyłając ten formularz, akceptujesz regulamin (dostępny poniżej)

*dotyczy wycieku wody Termin realizacji zlecenia uzależniony od bieżącego obciążenia serwisu (potwierdzenie przyjazdu do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia). Zgłaszający oświadcza, że dokonał weryfikacji zasadności wezwania Serwisu i przyjął do wiadomości, że naprawą gwarancyjną objęte są wyłącznie wady fabryczne urządzeń objętych gwarancją producenta.

pdf iconRegulamin.pdf