Zgłoś awarię

Formularz zgłoszenia serwisu

Dane zgłaszającego

Dane urządzenia

Lokalizacja urządzenia

Przed wysłaniem zgłoszenia użytkownik

Opis usterki

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dlapotrzeb marketingowych firmy KLIMA-VENTA Kochel Sp.j. , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że posiadam informacje o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Wysyłając ten formularz, akceptujesz regulamin (dostępny poniżej)

*dotyczy wycieku wody Termin realizacji zlecenia uzależniony od bieżącego obciążenia serwisu (potwierdzenie przyjazdu do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia). Zgłaszający oświadcza, że dokonał weryfikacji zasadności wezwania Serwisu i przyjął do wiadomości, że naprawą gwarancyjną objęte są wyłącznie wady fabryczne urządzeń objętych gwarancją producenta.

pdf iconRegulamin.pdf