Oceń nasze usługi

Formularz oceny usług

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dlapotrzeb marketingowych firmy KLIMA-VENTA Kochel Sp.j. , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że posiadam informacje o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).