> > Wentylacja

Wentylacja:

Podstawowym zadaniem wszelkich instalacji wentylacyjnych bytowych jest stworzenie i stałe utrzymywanie stanu powietrza takiego, by zapewnić określone wymogi higieniczne dla przebywających w nich ludzi. Najważniejszym celem tego typu instalacji jest zapewnienie człowiekowi komfortu oraz dobrego samopoczucia. Dotyczy to także jego zdrowia i stworzenia możliwości do wydajnej pracy.
Jakość powietrza w zamkniętym pomieszczeniu ciągle ulega zmianie w wyniku przebywania w nim ludzi oraz działania różnego typu sprzętu. Wentylacja w takim przypadku dostarcza do pomieszczeń zamkniętych świeże, czyste i o określonych parametrach powietrze.

 homeImgWentylacja 
 

Wentylacja przemysłowa:

Instalacje wentylacji przemysłowej mają bardzo duże znaczenie podczas procesów produkcyjnych. Wówczas mogą powstawać różnorodne zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływające na stan powietrza w pomieszczeniach i halach przemysłowych. Bardzo często tego typu zanieczyszczenia mogą być niebezpieczne zarówno dla pracujących tam ludzi, jak i mogą szkodliwie wpływać na procesy technologiczne. Dotyczy to także eksploatacji niektórych maszyn przemysłowych przyśpieszając ich zużycie. Ilość i charakter zanieczyszczeń w powietrzu, tworzących się podczas procesów technologicznych jest stosunkowo łatwo ustalić. Większym problemem natomiast jest ustalenie ilości i sposobu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W tym wypadku zawsze wymaga to dokładnego zapoznania się z przebiegiem procesu technologicznego i właściwymi pomiarami instalacji. Nasza firma zajmuje się projektowaniem i montażem systemów wentylacji przemysłowej.

homeImgWentPrzem

Firma wiarygodna finansowo

Partnerzy handlowi

 • climagold
 • flaktwoods
 • fujitsu
 • hilti
 • lennox
 • lg
 • mdv
 • midea
 • mitsubishi
 • rhoss
 • rosenberg
 • swegon