Nowości

Instalacje sanitarne

zespół instalacji zapewniający dostęp  do niezbędnych mediów, tj. woda, gaz itp., użytkownikom obiektu  oraz umożliwienie korzystania z ogrzewania, ochładzania, kanalizacji, zabezpieczenia ppoż. zgodnych z branżowymi wytycznymi.    Instalacje sanitarne to najczęściej: instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje chłodnicze, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodociągowe / woda ciepła, zimna, cyrkulacja/, instalacje kanalizacyjne, instalacje przeciwpożarowe.   Instalacje technologiczne to

Wentylacja

proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna, ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu. Wentylacja bytowa: Podstawowym zadaniem wszelkich instalacji wentylacyjnych bytowych jest stworzenie i stałe utrzymywanie stanu powietrza takiego, by zapewnić określone wymogi higieniczne dla przebywających w nich ludzi. Najważniejszym celem tego typu instalacji

Klimatyzacja

proces, w którym powietrze w budynku poddaje się obróbce. Powietrze dostarczane do pomieszczeń jest poddawane zabiegom technicznych, które mają zapewnić jego określone parametry (temperaturę i wilgotność). Klimatyzacja umożliwia osiągnięcie komfortowych warunków w domach, biurach i innych pomieszczeniach bytowych. Klimatyzacja przemysłowa jest stosowana w zakładach produkcyjnych lub magazynach wielkopowierzchniowych, gdzie zapewnia wymagane warunki temperaturowe dla procesów przemysłowych.

Chłodnictwo

dział techniki zajmujący się odprowadzeniem ciepła ze środowiska schłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od temperatury środowiska. Opiera się na mechanizmie podobnym do wykorzystywanego w klimatyzacji przemysłowej. Płyn ochładzany jest przez wyparowywanie innego płynu, nazywanego czynnikiem chłodniczym.      Najważniejszym zastosowaniem techniki chłodniczej jest przechowywanie łatwo psujących się artykułów spożywczych w tzw. chłodniach,