Let us install your climate!

Professional solutions in the field of ventilation, industrial ventilation and air-conditioning

> > Formularz-zgloszenia-serwisu

Formularz zgłoszenia serwisu

Dane zgłaszającego
Dane urządzenia
Lokalizacja urządzenia
Przed wysłaniem zgłoszenia użytkownik
Opis usterki
Wysyłając ten formularz, akceptujesz regulamin (dostępny poniżej)

*dotyczy wycieku wody

Termin realizacji zlecenia uzależniony od bieżącego obciążenia serwisu (potwierdzenie przyjazdu do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia).

Zgłaszający oświadcza, że dokonał weryfikacji zasadności wezwania Serwisu i przyjął do wiadomości, że naprawą gwarancyjną objęte są wyłącznie wady fabryczne urządzeń objętych gwarancją producenta.

pdfRegulamin.pdf

Firma wiarygodna finansowo

Our partners

  • climagold
  • flaktwoods
  • fujitsu
  • hilti
  • lennox
  • mitsubishi
  • rosenberg
  • swegon